Vem berättar?

Ett läromedelspaket om audiovisuellt berättande, som använder mediekonst som hjälpmedel

Läromedelspaketet är riktat speciellt till småbarnsfostran och till undervisningen i grundskolans lägre klasser. Uppgifterna och verken kan också anpassas för äldre elever.

I läromedelspaketet Vem berättar? undersöker man berättande och hur berättelser konstrueras samt uppmuntrar till att vara företagsam i användningen av medier. Videoverken ifrågasätter televisionens, filmens och dataspelets sätt att berätta och uppmuntrar eleverna till annorlunda uttryck och berättande. Då man själv skapar lär man sig också mer om att tolka rörlig bild.

Läromedelspaketet är indelat i tre delar. Den första delen representerar traditionell filmfostran där man bekantar sig med klassiskt berättande. I läropaketets andra del är dokumentärfilmen i fokus och den tredje delen behandlar experimentell film. Läromedelspaketets alla delar innehåller exempelverk och övningar som stöder påbörjandet av egen medieproduktion speciellt med yngre skolelever. Det krävs inga stora tekniska resurser för att kunna utföra övningarna.

Uppgifterna som hör till läromedelspaketet grundar sig på verk gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland. Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med användarvillkoren.

VERK: Anssi Kasitonni – Svävarna 

VERK: Pilvi Takala – Riktiga snövit 

VERK: Juha Mäki-Jussila – Häng 

VERK: Outi Sunila – Flygning