Vanliga frågor

Vad är detta?

Mediekonst fostrar! är AV-arkkis, dvs. centret för finländsk mediekonst, nättjänst som producerar och erbjuder läromedel för medie- och konstfostran.

Lärare får i sin undervisning använda de verk, uppgifter, läromedel och artiklar som finns på mediataidekasvattaa.fi/sv/-webbplatsen. Konstnärerna får visningsersättning för verken som publicerats i mediataidekasvattaa.fi/sv-tjänsten och därför får man i undervisningen använda dem utan extra tillstånd eller ersättning. Varje år publiceras en läromedelshelhet med nytt tema i tjänsten. Läromedlen finns även i tryckt form och kan beställas hos projektproducenten på adressen edu@av-arkki.fi.

Vem får använda tjänsten?

Tjänsten är avsedd för konst- och mediefostran för barn i för- och grundskoleålder i Finland. Deras lärare och fostrare får använda tjänsten.

Till vad får materialet användas?

Materialet får användas i undervisning som är avgiftsfri för barn och vårdnadshavare. Materialet får inte användas i kommersiella sammanhang eller avgiftsbelagda tillställningar och utbildningar.

Måste man registrera sig i tjänsten?

Tjänsten kräver ingen registrering.

Vad ska jag göra om videoverken inte syns i tjänsten?

Kontrollera först webbläsarens inställningar: reklamblockerare kan inverka på huruvida videorna ses i tjänsten. Om inte det hjälper kan du kontakta projektproducenten edu@av-arkki.fi.

Hur får jag information om nytt läromedel?

Beställ vårt nyhetsbrev här.

Får jag i undervisningen spela upp verk på AV-arkkis egna sidor (http://www.av-arkki.fi)?

Verken på av-arkki.fi-webbplatsen tillhör AV-arkkis distributionsarkiv, och för att offentligt visa dem krävs skild överenskommelse och betalning av visningsersättning. Kontakta projektproducenten edu@av-arkki.fi om du vill visa ett verk som inte finns i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv.

Vem upprätthåller mediataidekasvattaa.fi/sv-tjänsten?

Tjänsten upprätthålls av AV-arkki, dvs. centret för finländsk mediekonst. Konstnärsorganisationen AV-arkki har verkat redan i 30 år och gör banbrytande arbete som distributör av experimentell audiovisuell konst. AV-arkki är den största organisationen inom mediekonst i Finland vad gäller medlemsantal och verksamhetens omfattning.

Vad är mediekonst?

Mediekonst är nutidskonst som använder sig av elektroniska kommunikationsmedel. Mediekonstens innehåll och teman är lika omfattande som inom andra konstformer. Konstformernas gränser börjar suddas ut. Det är ibland omöjligt att säga var gränsen mellan film och mediekonst går och om det finns någon gräns över huvud taget. Mediekonsten har befäst sin ställning i nutidskonstens centrum.

För barn och ungdomar är användningen av kommunikationsmedel bekant och vardagligt. Mediekonst skapar sak- och tankesammanhang mellan rätt så överraskande saker och fenomen.