VERK: Pasi Sleeping Myllymäki – Horizontal

Hur undersöker jag?

1979 | längd 03:37

Beskrivning av verket: “Horizontal är ett formalistiskt – dvs. betonar verkets form i stället för innehåll – experiment med ljus, färg och ljud. Basen utgörs av en akustisk gitarrs svajande sus, som gjorts genom att manipulera spolbandspelarens uppspelningshastigheter. Ett A4-ark, som vikts till ett dragspel, byter färg då ljusen rör sig.”

(Mika Taanila, Seitsemännen taiteen sivullisia – Kokeellinen elokuva Suomessa 1933-1985)

Konstnären beskriver verkets tillkomst, arbetandet samt konsten som en del av inlärningsprocessen:

“Filmens bild är nästan alltid horisontell. I min film ville jag understryka speciellt horisontaliteten genom att skapa ett verk som endast består av möjligast långa, horisontella färgplan. Det horisontala temat i filmen Horizontal uppkom från viljan att förenkla filmuttrycket till det yttersta.”

“Då jag gjorde verket märkte och insåg jag att man kan göra uttrycket mera effektivt genom att minska möjligast mycket på olika element. Samma har många av dem märkt som gjort slagkraftiga aforismer, slagkraftiga karikatyrer eller slagkraftiga “gitarriffer” osv.”

Uppgift: Horizontal – Diskussionsväckare

Uppgift: Horizontal – Projekt

Uppgift: Horizontal – En performance