Helinä Hukkataival: Bratz ja rullaluistimet

Vad är sant?

Ett läromedelspaket om läskunnighet, som använder mediekonst som hjälpmedel. Läromedelspaketets verk och teman är riktade speciellt till småbarnsfostran men lämpar sig också väl för den grundläggande utbildningen och kan anpassas till olika lärmiljöer.

Barn och ungdomar växer upp i en värld full av audiovisuella meddelanden och stöter redan i tidig ålder på en hel del reklam. Därför är det också viktigt att i ett tidigt skede ge barn verktyg till analyserandet av dessa meddelanden. Är televisionens bildflöde alltid sanningsenligt? Varför presenteras mäns, kvinnors, flickors och pojkars roller ofta på ett särskilt sätt? Hurdan kommunikation är reklam? Mediekonsten ifrågasätter ofta den konventionella mediebilden och fungerar därför utmärkt i den grundläggande undervisningen i både medieläskunnighet och audiovisuellt berättande.

Förutom verk och uppgifter innehåller läromedlet två artiklar som behandlar medieläskunnighet. Anu Mustonens artikel Mediernas inverkan på barnets verklighetsbild är skriven ur mediepsykologins och barnets utvecklings synvinkel. Annamari Vänskäs perspektiv ligger mera vidsträckt i forskning inom den visuella kulturen och mode i artikeln Den ljusröda prinsessan och blåa prinsen. Uppgifterna som hör till läromedelspaketet grundar sig på verk gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland. Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med användarvillkoren.

VERK: Helinä Hukkataival – Bratz & rullskridskorna

VERK: Eeva-Mari Haikala – Spunnet socker

VERK: Maria Duncker – Raks Raks