Marja Helander: Kuolan kukat (2014)

Vems natur?

Ett läromedelspaket för mediefostran om förhållandet till naturen, vilket använder mediekonst som hjälpmedel

Mediekonst fostrar! –seriens helhet Vems natur? är ett läromedelspaket som innehåller mediekonstverk samt tillhörande uppgifter som har förverkligats i samarbete med naturskyddsförbundet Luonto-Liitto. Verkens teman behandlar människans förhållande till naturen, hur vi ser oss själva som en del av miljön, naturens mångfald samt hur vi använder oss av naturen.

Videoverken uppmuntrar till att utbyta tankar och erfarenheter samt till eget konstnärligt uttryck. De fungerar som diskussionsväckare och hjälper unga att förstå andra sätt att tolka världen än de som mainstreamfilmerna erbjuder. Läromedlets verk och teman är riktade speciellt till grundskoleelever i årskurserna 7–9.

Förutom i bildkonstundervisningen, kan läromedlet användas också i samband med ämnesövergripande studiehelheter. Uppgifterna baserar sig på verk gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland.

Med hjälp av läromedlet Vems natur? kan man med mediefostrans medel behandla frågor kring naturen och miljön eller sitt eget förhållande till naturen. Det lönar sig för läraren att bekanta sig med verken och uppgifterna i förväg, och skapa ett utrymme där man kan bearbeta känslorna som de väcker. Mediekonst väcker allehanda känslor och åsikter, och verken kan tolkas på många olika sätt. Mitt i den ekologiska krisen kan hotbilder gällande miljön även väcka ångest. Då är det viktigt att inte förlora hoppet, utan tillsammans arbeta för en bättre framtid snarare än förlamas av oro. Det väsentliga är att beakta faktumen och samtidigt kunna bearbeta de känslor som klimatförändringen och oron över miljön väcker.

Med hjälp av konst och uppgifterna i Vems natur? kan man utforska ovannämnda känslor och tankar. Några centrala frågor är: människan klarar sig inte utan naturen, men klarar sig naturen utan människan? Har naturen ett egenvärde, eller är den endast en förnödenhet? Hurdan är din naturrelation?

Varför är det också viktigt att inte förlora hoppet? Hurdan är konstens roll i diskussionen om natur och miljö?

Med hjälp av konst och uppgifterna i Vems natur? kan man utforska ovannämnda känslor och tankar. Några centrala frågor är: människan klarar sig inte utan naturen, men klarar sig naturen utan människan? Har naturen ett egenvärde, eller är den endast en förnödenhet? Hurdan är din naturrelation?

Varför är det också viktigt att inte förlora hoppet? Hurdan är konstens roll i diskussionen om natur och miljö?

Läromedlets målgrupp är elever i högstadieålder. Läromedlets alla verk är försedda med åldersgräns. Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med tjänstens användarvillkor.

Ytterligare information om Mediekonst fostrar!-projektet och nya läromedel får man genom att beställa projektets nyhetsbrev.

Verken

VERK: Ewa Górzna ja Katarzyna Miron – Encounter
VERK: Carolin Koss – Plastic Child
VERK: Kati Roover – Breath
VERK: Marja Helander – Kolas blommor
VERK: Sara Pathirane – Chasing Waterfalls
VERK: Salla Myllylä – Ön

I samarbete: Luonto-Liitto

Vems natur? är gjort av

Konstnärer: Ewa Górzna ja Katarzyna Miron, Carolin Koss, Kati Roover, Marja Helander, Sara Pathirane, Salla Myllylä
Redigering: & Uppgifter: Christa Prusskij
Tack till: Malva Green, Päivi Venäläinen, Pihla Salminen
Översättning: Mirva Öhman
Produktion: Hanna Maria Anttila, Kati Åberg
Finansiering: Undervisnings- och kulturministeriet