Hur undersöker jag?

Ett läromedelspaket om fenomenbaserat lärande, som använder mediekonst som hjälpmedel. Läromedelspaketet är riktat speciellt till småbarnsfostran och undervisningen i grundskolans lägre klasser. Uppgifterna och verken kan också anpassas för äldre elever.

Mediekonst fostrar!-seriens fjärde läromedelspaket ger verktyg för att göra mediekonst till en del av den heltäckande inlärningsprocessen och erbjuder olika sätt att undersöka den omgivande världen och dess fenomen. Målet är att uppmuntra fostrare att modigt använda mediekonst och dess arbetsmetoder som en del av den ämnesöverskridande integrerande undervisningen samt konst som informationskälla.

Förutom verk och uppgifter innehåller läromedlet Hur undersöker jag? tre artiklar som handlar om fenomenbaserat lärande. Hannele Cantell behandlar utgångspunkterna i fenomenbaserat lärande, begrepp, processen överlag och och dess förhållande till konstfostran. Kati Rintakorpis artikel Pedagogisk dokumentation som informationskälla handlar om den pedagogiska dokumentationsprocessen inom småbarnsfostran och hennes egen konstnärliga produktion som en del av detta. I den tredje artikeln reflekterar Marjatta Bardy över erfarenhetens betydelse som en del av inlärningsprocessen i området mellan konst och vetenskap.

Uppgifterna som hör till läromedelspaketet grundar sig på verk gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland. Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med användarvillkoren.

VERK: Jukka Silokunnas – Bilscykel   

VERK: Helinä Hukkataival – Felis catus

VERK: Niina Suominen – Bra grejer 

VERK: Pasi Sleeping Myllymäki – Horizontal