Mediataiteen osa-alueet

Mitä mediataide on?

Mediataide sähköisiä viestimiä hyödyntävää nykytaidetta. Mediataiteen sisällöt ja aiheet ovat yhtä laajoja kuin muissakin taiteen muodoissa. Taidemuotojen raja-aidat ovat hälvenemässä. Aina ei pysty esimerkiksi sanomaan missä elokuvan ja mediataiteen välinen raja sijatsee ja onko sitä olemassakaan. Mediataide on vakiinnuttanut asemansa nykytaiteen keskiössä.

Viestintävälineiden käyttäminen on lapsille ja nuorille tuttua ja arkista. Mediataide luo yllättävienkin asioiden ja ilmiöiden välille asia- ja ajatusyhteyksiä.