Oppimateriaalit

Mediataide kasvattaa! on media- ja taidekasvatuksen oppimateriaaleja tuottava ja tarjoava verkkopalvelu. 

 

Verkkosivuston oppimateriaaleista löytyy kokonaisuuksia varhaiskasvatuksen, ala- ja yläkoulun sekä toisen asteen käyttöön. Oppimateriaalien teokset kannustavat ajatusten ja kokemusten jakamiseen, sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun. Ne myös kyseenalaistavat tavanomaista mediakuvastoa, herättelevät keskustelua ja samalla lisäävät lasten ja nuorten ymmärrystä valtavirran elokuvakerronnasta poikkeavista tavoista kertoa tästä maailmasta. Ne toimivatkin oivallisesti paitsi osana kuvataideopetusta myös monilukutaidon ja kriittisen medialukutaidon tukena sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Teoksia ja niihin toteutettuja tehtäviä voi hyödyntää esimerkiksi kuvataiteen, historian, katsomusaineiden, kielten, yhteiskuntaopin, maantieteen, biologian sekä musiikin opetuksessa.

Palvelua laajennetaan vuosittain uudella oppimateriaalilla ja siihen liittyvällä teosten sarjalla. Jo julkaistut oppimateriaalit käsittelevät muun muassa medialukutaitoa, audiovisuaalista kerrontaa, tunnekasvatusta, monilukutaitoa, kulttuurista moninaisuutta sekä sukupuoleen liittyviä normeja. Kaikki palvelussa katsottavissa olevat teokset on ikärajaluokiteltu.

Mediataidekasvattaa.fi-palvelussa julkaistuista teoksista maksetaan korvaus taiteilijoille. Tämän vuoksi mediataidekasvattaa.fi-sivustolla olevia teoksia saa esittää maksuttomassa opetuksessa ilman erillistä lupaa ja korvausta. Katso usein kysytyt kysymykset.

Opettajan on aina hyvä tutustua teoksiin ja niihin suunniteltuihin tehtäviin etukäteen ja miettiä omalle ryhmälleen parhaiten sopiva tapa käyttää oppimateriaalia. Mediataiteessa ei ole oikeita tai vääriä tulkintoja.

Vasemmalla olevasta valikosta löydätte kaikki Mediataide kasvattaa! -oppimateriaalikokonaisuudet ja niihin liittyvät artikkelit.