Carolin Koss: Plastic Child

Carolin Koss: Plastic Child – kampanja

Kenen luonto?

Tutustukaa Luonto-Liiton nuorten Itämeriryhmän toimintaan (aihetunnisteet #muovitonmeri #itämeriryhmä). Pohtikaa, kuinka voitte itse vaikuttaa merten tilaan ja keksikää oma Itämereen liittyvä some-kampanja.

Kampanjoinnin tarkoituksena on tuoda esiin jokin ongelma ja innostaa ihmiset mukaan löytämään ongelmaan ratkaisuja esimerkiksi muuttamalla tapoja toimia tai kuluttaa. Se avaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia toimia asioiden hyväksi

Miettikää, minkälainen some-kampanjastanne tulee, millä alustalla se toteutetaan, minkälaiset kuvat sopivat siihen, mitkä hashtagit toimisivat parhaiten?

Lisää tietoa Kenen luonto? -oppimateriaalista.
Lisää tietoa taiteilijasta ja teoksesta.