Pasi Sleeping Myllymäki: Horizontal – En performance

Hur undersöker jag?

Gör en performance! Hurdana rörelser framkallar musiken? Sätt på musiken och filma uppträdandena på video! Använd dräkter, ljus och rekvisita. Efter att ni tittat på videon kan ni diskutera stämningen och vad som påverkade den.

Nyckelord: performance