Risto-Pekka Blom: Mita kuuluu

Duodji: Risto-Pekka Blom – Mii gullo (“Mitä kuuluu”)

2010 | guhkkodat 3:19 | S

Duoji birra

Risto Pekka Bloma duojis rávis almmái geahččá kámerai ja čierru. Muhto mot? Nu, ahte son orru uhca njuoratmánážin. Jietna ja govva leat bavssasynkroniserejuvvon, muhto muđui dilli váikkuha eahpeduohtan. Nubbi scenas seammá almmái boagusta ja orru ain njuoratmánážin. Duodji hápmašuvvá máŋggain váldimiin, main buohkain lea seammá ruossalašvuohta. Vuosttaš čieras vel boagustahttá, muhto gulu dat dahket geahčči duođalažžan. Njuoratmánáid čierrasat orrot duohtan ja daid nektet nu bures, ahte heahti sáhttá njáhkat geahčči milliige muhtin bottožii. Duoji loahppabealli lea goittotge jo ilolaš skužisteapmi.

Dáiddára válddahallan duoji birra: Duodji ovttastahttá njuoratmánáža čirrolas ja ilolaš jienaid govvii, mas rávis albmát ja nissonat nektet njuoratmáná jietnademiid ja daidda laktáseaddji dovdodiliid. Videoduodji gieđahallá humoristtalaš vugiin min dárbbu dohkkehuvvot, oažžut ráhkisvuođa ja leat lihkolaš.

Mii gullo – Prošeakta: Gova ja jiena ruossalasvuohta