Jukka Silokunnas: Elinkaara

Jukka Silokunnas: Elinkaara – Prošeakta: Timelapse

Timelapse-teknihkain sáhttá jođálmahttit njoazes dáhpáhusaid, vai daid lea álkit áicat. Timelapse-govvemis kámera stellejuvvo guhkes áigái váldit gova dihto áigegaskkaid. Timelapse-filmmaid dahket dávjá ovdamearkka dihte luonddualbmonemiin (beaivváža badjáneapmi, balvvaid lihkadeapmi) dahje eanaiduvvamis (ehpela mieskan). Govvenáiggi guhkkodat lea gitta das, man johtilis nuppástusa áigu govvet. Juos háliida oaidnit jođálmahttojuvvon ehpela mieskama, kámera galgá stellet govvet vaikkeba ovtta gova diimmus ovtta vahku áiggi. Go váldojuvvon govaid geahččá maŋŋálagaid videon, oažžu miellagova jođálmahttojuvvon dáhpáhusas!

Makkár njoazes dáhpáhusaid don sáhtášit vurket timelapse-govvemiin? Maid áššiid timelapse-govvemiin sáhttá buktit oidnosii, mat muđui báhcet fuomáškeahttá?

Dahkkit iežadet timelapse-video! 

Máŋgga mobiilabiergasii oažžu áppaid, maiguin sáhttá dahkat timelapse-videoid. Áppain sáhttá ásahit dan áigegaskka man háliida govaid váldimii ja geahččat válmmaš filmma govaid váldima maŋŋá. Sáhttibehtet ohcat vuogas prográmmaid ovdamearkka dihte ohcansániin “timelapse”. Timelapse-govvema sáhttá dahkat maiddái dábálaš kámerain, goas galgá čuovvut áiggi diimmuin ja váldit gova vaikkeba 10 sekundda gaskkaid. Loahppabohtosa sáhttá geahččat njuolga kámera šearpmas bláđemiin govaid johtilit. Govaid sáhttá laktit videon dihtoriid editerenprográmmaiguin, juos lea dárbu.

Fuom! Rivttes govvengaskka áigi mearrašuvvá govvenláhkái diŋgga lihkadeamis ja gávdnu geahččalemiin. Kámera ii oaččo lihkahit govvema áiggi, nu ahte stelle dan starga vuoláža ala dahje juolgái!