Sapideh Rahaa:

Sepideh Rahaa: Entagled – ME & HAIR – Håret, skriv

Vems delaktighet?

I verket talar konstnären om sitt hår samt till håret förknippade minnen och känslor. Hur känns ditt hår? Hurdana minnen förknippar du med det? Skriv en kort text om ditt hår. Den kan handla om både gamla och nutida händelser och tankar.

I verket talar konstnären om att hårklippningen alltid känns som en ny början. Har du någonsin känt på samma vis?