Sapideh Rahaa:

Sepideh Rahaa: Entagled – ME & HAIR – Diskussionsuppgift

Vems delaktighet?

Hur kändes det att titta på verket? Hurdana tankar väckte verket? Vilka ämnen behandlar verket?

Hurdana betydelser förknippar man med hår, hurdana tankar eller föreställningar? Hurdana betydelser anknyter man till att klippa håret?

På konstnärens webbplats finns i samband med verket en text som börjar med följande frågor: ”How do they look at us? How do we look at ourselves? How do others look at each other?”, eller ”Hur ser de på oss? Hur ser vi på oss själva? Hur ser andra på varandra?” (sökt 2020). Hurdana tankar väcker frågorna?

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket