Ristopekka Blom: Teemapuisto

Risto-Pekka Blom: Stopparen – Favoritkonst

Vems delaktighet?

Harari konstaterar (2017) att ”människor sällan kommer att tänka på att vi under de senaste årtiondena har fått hungersnöd, epidemier och krig under kontroll.” Vi har en massa vetenskap och makt, men ”vad gör vi med all makt?”. Vad väcker detta för tankar? Det har också anförts att vi har tillräckligt kunskap exempelvis om klimatförändringen, men att handlingar skulle kräva väckande av känslor – till exempel med hjälp av konst.

Kan det att man upplever eller gör konst främja delaktighet? Hurdan konst tycker du själv om? Vilken konstupplevelse har gjort ett intryck eller fått dig att vilja uppleva den på nytt? Vad har väckt stora känslor? Har något konstverk, till exempel medieverk, bok, målning, låt eller serie påverkat dina tankar? Gör en kort presentation om verket som gjort ett intryck.

Du kan också fortsätta på uppgiften genom att göra en egen version av verket du presenterade.

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket