Ristopekka Blom: Teemapuisto

Risto-Pekka Blom: Stopparen – Diskussionsuppgift

Vems delaktighet?

Hurdana tankar eller känslor väckte verket? Vad tror du att konstnärens budskap skulle kunna vara? Verket syftar på händelserna på Tiananmens torg år 1989 i Peking i Kina, där en okänd människa stoppade en kolonn av pansarvagnar. Vilka andra händelser eller saker påminner verket dig om? I hurdana situationer tycker du att man kan bryta mot reglerna? Tycker du att man med hjälp av konst kan påverka samhället?

Människor tolkar konstverk på olika sätt. Varför kan konst ändå vara effektivt? Kan konst ha ett klart budskap?

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket