Risto-Pekka Blom: Mitä kuuluu?

Risto-Pekka Blom: Mitä kuuluu (Vad hörs) – Motstridighet mellan bild och ljud

I denna uppgift kan du öva dig ytterligare på att redigera bild och ljud. Spela in material där du använder olika utsnitt, från översiktsbild till extrem närbild. Tänk också på bildvinkeln då du filmar. Bolla med motsatser: vuxen–baby, människa–djur, trygg–skrämmande, liten–stor, gammal–ny, långsam–snabb, lätt–tung osv. Bilden kan vara förknippad med det ena motsatsparet och ljudet med det andra.

I redigeringsprogrammet kan du klippa ljudet och bilden så att de går av på samma ställen, eller också helt separat. Om man klipper ljudet och bilden separat, bör man låsa bildspåret eller -spåren då man klipper ljudet och likväl låsa ljudspåren då man klipper bilden. Det är möjligt att i programmen göra många slags förändringar i ljudet och bilden, vilket i denna uppgift kan vara till nytta. De mest använda effekterna är långsam och snabb uppspelning. Du kan också pröva hur ljudet låter om man spelar det baklänges. Obs! Det lönar sig oftast att göra med ljudet som i verket Mitä kuuluu: i början hörs ljudet lite innan bilden blir synlig och i slutet hörs det ännu en stund efter att bilden redan är borta. Möjligheterna till ljudredigering skiljer sig i olika program, men i de flesta är det möjligt att åtminstone justera ljudets tonhöjd och tillsätta eko. Man kan använda effekter i alla ljudfilar, också de man laddat ner från nätet. Det går att använda fler effekter i samma ljud. Det är också möjligt att använda ljuden så de överlappar varandra eller glider in i varandra, och det är möjligt att gradvis höja eller dämpa dem.

Nyckelord: ljudberättande


Du ser videorna genom att registrera dig som användare och logga in i tjänsten.