Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Eatnanvuloš Lottit – Fåglarna i jorden – Egen version av en scen, mediekonstverk

Vems delaktighet?

Vilket ställe eller vilken scen minns du från verket? Vad hände i den? Hurdana saker skulle kunna ha med scenen att göra?

Planera ensam eller i grupp en egen version av en scen i Helanders verk. Du kan använda ett liknande element, en känsla eller händelse som finns i scenen du valt. Titta tillsammans på era versioner och fundera hur de ändrade på scenen och vad som förblev lika. Hurdan blev din egen version?

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket