Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Eatnanvuloš Lottit – Fåglarna i jorden – Skiftning

Vems delaktighet?

Hurdana ställen är viktiga för dig? Varför?

Hurdana är de platser som väcker diskussion omkring dig eller i medierna när de förändras? Vilka platser förändras utan diskussion? Diskutera.

På hurdana ställen rörde man sig i början av Helanders verk? Och vid slutet? Gör ett verk där man skiftar från en stämning eller förflyttar sig från en plats till en annan. Du kan spela in ett mediekonstverk eller välja en annan teknik, som till exempel fotografi, text eller radiopjäs.

PS. Du kan fortsätta platstemat genom att i YouTube titta på Anneli Nygrens verk Two Hundred Miles. Också i det spelar platsen en stor roll.

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket