Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Eatnanvuloš Lottit – Fåglarna i jorden – Konstverk, intervention

Vems delaktighet?

I verket täcker man med samedräktens sjalar över en skylt med texten ”statens mark”. Varför? I slutet dansar man på Riksdagshusets trappor. Vad tror du det kan ha att göra med?

Konstnären har sagt att verket är politiskt, men att det också innehåller andra skikt. Tycker du att man med konst kan inverka på samhälleliga frågor?

Gör ett mediekonstverk om ett ämne som du vill påverka eller som du tycker är viktigt. Gör ensam eller i liten grupp ett konstverk som innehåller någon slags intervention, alltså en handling med vilken du reagerar på din egen omgivning. Finns det något i din egen omgivning som förorsakar ojämlikhet? Och finns det någonting som är speciellt bra? Vad skulle du vilja kommentera eller dra uppmärksamhet till? Din kommentar kan vara till exempel ifrågasättande, på nytt tolkande, respekterande, uppmuntrande eller framlyftande. Interventionen kan innebära att man stannar upp på ett ställe, framför en sång eller dans eller föreslår ett nytt namn åt stället. Det kan också innebära tyst prat eller att man lyssnar till stället. Vill du kritisera bilderna som finns på någon allmän plats, eller sporra lokal verksamhet? Vill du påminna om en viss grupps rättigheter eller historia, lyfta fram något som är viktigt för dig, men som får för litet uppmärksamhet? Ni kan välja hur direkt eller indirekt ni vill lyfta fram ert budskap i verket. Ibland kan blott filmande av ett ställe eller ämne fungera som intervention och väcka uppmärksamhet.

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket