Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Eatnanvuloš Lottit – Fåglarna i jorden – Gemensamt naturverk

Vems delaktighet?

”Enligt den gamla samiska tron är naturen levande i alla dess former, och alla varelser har en själ, också stenarna. Människan är en del av sin omgivning, som inte anses vara en separat helhet.” (Ranta & Kanninen, 2019, s. 87.)

Hurdan natur är du van med? Hurdan natur är viktig för dig? Måla och rita antingen på eget eller på ett gemensamt, stort papper. På ett gemensamt papper kan ni reagera på bilderna som de andra gör, men kom ihåg att inte klottra på andras bilder.

Ni kan också fortsätta på uppgiften genom att samla upp ett eller flera ord om naturen som är viktig eller bekant för var och en. Skriv upp orden på ett stort papper eller en digital plattform till ett gemensamt ordarrangemang.