Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Eatnanvuloš Lottit – Fåglarna i jorden – Gemensamma läten, ljudimprovisation

Vems delaktighet?

Skapa ljud tillsammans. Leta upp ett lugnt ställe inom- eller utomhus. Välj platser där ni står, sitter eller ligger. Blunda. Börja låta. Ljuden kan vara hurdana som helst, ni kan pröva hurdana läten ni kan skapa. Man kan också lyssna till andras läten och reagera på dem. Hurdant blev ert ljudlandskap?

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket