Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Eatnanvuloš Lottit – Fåglarna i jorden – Förebudssjälar och svaga signaler

Vems delaktighet?

Till den gamla samiska tron hör naturens mångahanda varelser. Förutom människor och djur lever där också andra varelser så som jordandar. Man tänkte också att människan har flera själar, en av dem kunde berätta om framtida händelser. Också nutida samer tolkar ofta tecken och förebud och talar om ”ovdasaš”, en slags varsel- eller förebudssjäl (på finska ”etiäinen”). (Ranta & Kanninen, 2019, s. 87.)

Framtidsforskarna är i dag intresserade av svaga signaler, dvs. första tecken på eventuella förändringar som kan ha stor betydelse i framtiden (Sitra). De svaga signalerna kan vara synliga men för att märka dem kan det krävas särskild uppmärksamhet.

Vad menas med varsel eller förebud? Leta också fram information om svaga signaler. Fundera på om ni tror att man kan upptäcka svaga signaler eller förebud. Varför är det viktigt med svaga signaler och förebud? Var skulle man kunna hitta dem? Tycker ni att man kan dra en parallell mellan intuition och lyssnande till förebudet?

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket