Marja Helander: Maan sisällä linnut

Marja Helander: Eatnanvuloš Lottit – Fåglarna i jorden – Ett ord på samiska

Vems delaktighet?

Ta reda på varför det i samband med Finlands och samernas historia kan talas om kolonialism. Vad betyder avkolonisering?

Man talar tre olika samiska språk i Finland. Har du bekantat dig med samiska till exempel i dina studier? Lär dig ett ord på samiska! Här hittar du ord: http://sanosesaameksi.yle.fi

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket