Heta Kuchka: De bedårande – Berättelsen om sociala medier

Hitta på en berättelse med början, mitten och slut. Det kan helt enkelt vara en liten händelse med ett överraskande slut. Skriv den först i traditionell berättelseform. Då berättelsen är färdig kan ni bryta ner den i delar och berätta den med hjälp av sociala mediers uppdateringar. Fundera på från vems perspektiv ni berättar historien och i vilken ordning uppdateringarna görs, så att berättelsen blir förståelig. Ni kan använda er av bilder, text eller video och välja vilken kanal ni publicerar på, eller använda flera, till exempel Facebook eller Instagram.

Gå igenom det ni publicerat och diskutera de tankar som uppgiften väckte:

– Hur skiljer sig en skriven berättelse från en som berättas med hjälp av sociala medier?

– Hurdan information ger uppdateringarna i de sociala medierna som inte den skrivna texten innehåller?

– Fanns det något som ni inte berättade?

Ps. Ni kan bekanta er med klassiskt historieberättande och olika former av filmberättande i Mediekonst fostrar! -seriens Vem berättar? -guide.