Helinä Hukkataival: Felis Catus – Diskussionsväckare

Hur undersöker jag?

Helinä Hukkataivals verk Felis Catus liknar en bildgåta, som efter att bilden fokuserats slutligen avslöjas till kattungar i sin mammas famn. Verkets namn Felis Catus är latinska och betyder tam huskatt.

Den långa, stillastående kameratagningen ger tittaren möjlighet att i lugn och ro iaktta bilden och göra noggranna observationer. Titta koncentrerat på videoverket och fundera på vilka saker avslöjar vad som händer i bilden.

Gör iakttagelser om vad ni ser och hör då bilden inte ännu tydligt framställer katter. Fäst speciell uppmärksamhet vid ljudet, rörelserna och stämningen.

Nyckelord: diskussionsväckare, multilitteracitet