Anssi Kasitonni: Liitäjät

Anssi Kasitonni: Glidarna – Framtidsdrömmar, skriv

Vems delaktighet?

Vad allt drömmer man om i verket?

Vad drömmer du om? Om man inte behöver berätta för någon, vad skulle du vilja göra när du blir stor? Vad annat önskar du? Skriv ner. Om du vill, kan du läsa texten för någon annan, men det är inte nödvändigt.

Du kan också kort planera hur du skulle nå det du vill göra.

Vad är du bra på? Alla är bra på någonting: du kan också vara bra på någonting som din kompis eller ditt syskon är superbra på. Skriv.

Ni kan också tillsammans diskutera hur mycket man själv kan inverka på sin framtid och vilka saker beror på till exempel samhällets strukturer, hur utbildningsprogrammen är planerade och dylikt. En hurdan framtid uppskattar ni? Är det viktigt att avancera snabbt?

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket