Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing

Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing – Rooliasu on omakuva

Mitä tarkoittaa?

Teemu Keisterillä on teoksissaan erilaisia rooleja, joissa hän pukeutuu, muuntautuu tai käyttäytyy eri tavoin. Roolien kautta taiteilija voi kehittää uuden identiteetin, kokeilla rajojaan ja ilmaista itseään haluamallaan tavalla.  

Pitäkää luokan tai koulun yhteinen roolienvaihtopäivä. Kaikki kirjoittavat yhden roolin lapuille ja laput laitetaan pussiin. Jokainen saa vuorollaan nostaa pussista yhden roolin itselleen ja suunnitella siihen sopivan rooliasun. Voitte myös halutessanne kehittää itsellenne jonkin aivan uuden roolin ja keksiä siihen sopivan asun ilman arvontaa.

Minkä roolin valitsit ja miksi?
Millaisia asioita roolihahmosi tekee?
Mikä kyseisessä asussa tai roolissa on kiinnostavaa?
Onko roolissa jotain samankaltaista itsesi kanssa? Entä miten se eroaa sinusta?

Esiintykää rooleissa ensin luokassa. Sitten voitte kokeilla esiintymistä muualla koulussa tai lähiympäristössä. Kokeilkaa ensin hahmonne vuorovaikutusta muiden luokan hahmojen kanssa ja tämän jälkeen mahdollisten muiden harjoituksen ulkopuolisten ihmisten kanssa. Miten hahmosi käyttäytyy ja toimii? Dokumentoikaa esityksiä eli performansseja kuvin ja videoin.

Katsokaa esitykset tai editoikaa niistä kooste ja kertokaa esiintymiskokemuksistanne.

Mitä ulkoinen muutos saa aikaan sinussa ja ympäristössä?
Mitä kaikkea rooliasussa voi tehdä?
Syntyikö roolissa uusia elämyksiä ja havaintoja?
Millaisia tunteita kokemus tuotti?

Pohtikaa oikean elämän ja arjen rooleja.
Miten käyttäydymme eri tilanteissa ja eri ryhmissä?
Millaisia rooleja meillä on eri tilanteisiin?
Vai ovatko ne rooleja?
Missä roolissa olen todellinen minä?
Entä miten roolit toimivat internetissä ja sosiaalisessa mediassa?

Lisätietoja teoksesta ja taiteilijasta.