Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing

VERK: Teemu Keisteri – Finsk kille dansar (Finnish Guy Dancing)

Vad betyder det?

2013 | Längd 03:56

Om verket

På en hemvideofilm dansar en finsk man i små jeansshorts.

Om konstnären 

Konstnären Teemu Keisteri (f. 1985 i Esbo) som bor i Helsingfors, har fått mycket uppmärksamhet med sin Ukkeli-figur som han använder som tema förutom i sina målningar också till exempel på sina för hand målade t-skjortor, postkort och kärl. Genom Ukkeli behandlar Keisteri på ett humoristiskt sätt kulturfenomen, den finska livsstilen och ofta också sig själv. Förutom Ukkeli gör Keisteri också videokonst, konst- och dansperformance, egen musik i bandet PEU och dj-spelningar under namnet Windows95Man. Keisteris videokonst har samlat fans speciellt på internet och de sociala medierna. Keisteri driver också galleriet Kalleria i Berghäll i Helsingfors.

Klicka på CC för att se undertexter på svenska

Verkets teman

Nationella stereotyper har uppstått från behovet att förenkla och definiera den kulturella identiteten. Finskhetens typexempel tysthet, butterhet och ärlighet är inte direkt bundna till medborgarnas faktiska karaktärsdrag, utan människor är benägna till att observera och uppmärksamma sådana sidor som stöder stereotypier. På detta sätt förstärks gamla förmodanden. Som värst kan stereotypier vara ofördelaktiga och begränsande, men de kan också representera nationella värden och ideal.

Människor har också olika roller i olika situationer. Vanligtvis definieras de beroende på situation och samfund. Genom roller bestämmer man individernas plats och uppgift i kontexten i fråga. Roller uppstår i växelverkan. Man kan påverka dem själv, fast andra personer i situationen påverkar dem också. Rollerna inom konst gör det möjligt att frigöra sig från den egna personen och genom dem blir tillvaron och görandet fiktivt eller lekfullt. Då kan man se dem som ett skydd. Rollen kan vara planerad, men den ändrar och lever också i situationen.