VERK: Pink Twins – Parametronomicon

Vad känner du?

2015 | längd 09:12

Konstnärerna beskriver sitt verk: Parametronomicon presenterar modellen av standardiserat virtuellt liv. Den biomekaniska organismen rör sig, växer och mångfaldigas krampaktigt. Livsformen utvecklas oundvikligt från enkla cellformationer till en medvetandets gränser överskridande visuell excess som andas världsundergång. Vi önskar att tittaren genast vill se verket en gång till. Det innehåller massor av detaljer, och vi önskar att tittaren börjar fundera över vad det egentligen är frågan om.

Konstnärerna berättar om sig själva:

Vi är Vesa och Jusu. Vi är bröder och arbetar i en källare. Vi gör animerade videor och spelar musik med oljud. Vi använder datorer och elektroniska instrument. Vi försöker alltid bluffa tittaren genom att visa mycket mera än man hinner uppfatta. Att göra konst är väldigt glädjerikt. Ett färdigt verk kan uttrycka konstnärens känslor, men också väcka många olika förnimmelser hos tittaren.