VERK: Pasi “Sleeping” Myllymäki – Forssa-fenomenet (Forssa-ilmiö)

Vad känner du?

1982 | längd 01:41

Konstnären beskriver sitt verk:

En man i grå huva går längsmed Forssas gator och förundrar sig över andra människor som rör sig baklänges. Varje tittares känslor är sanna, oberoende hurdana de är. Huvudsaken att de är egna och äkta. Man kan tolka och uppleva min film Forssa-fenomenet, i vilken jag blev inspirerad av baklänges gående människor, på väldigt många sätt.

Det är en film om olikhet. Vi är alla olika – på eget sätt. Och vi har rätt att vara det. Vi borde glädja oss över olikheter. Ingen får bli retad. Mobbning är dumt.

Konstnären berättar om sig själv:

Jag är en vanlig tavastländsk jordbrukarson. På 70-talet studerade jag till grafisk designer i Lahtis. Nu är jag redan pensionerad. Jag fyllde nyss 66 år och planerar ivrigt kortfilmer som kan förverkligas på digital video. Jag gör experimentella kortfilmer. Redan under åren 1976–1985 gjorde jag 40 stycken på smalfilm. De finns bland annat i Kiasmas samlingar. Fastän filmerna redan är över 30 år gamla, har de varje år i digitalt format fortfarande visas runtom i världen. De intresserar speciellt konstkretsarna. Jag behandlar fenomen som man ser och hör. Filmen är ett ypperligt medel för det, eftersom den innehåller ljud och bild.

Alla bilder och ljud som finns omkring mig och i fantasin inspirerar mig. Jag iakttar dem och kan bli intresserad av vad som helst så att jag i tankarna börjar utveckla en ny film. Det som inspirerar mig att göra film är bland annat bilar, att åka cykel, äpplen, färgade linjers skönhet eller att sitta på en parkbänk. Fundera på vad ni verkligen känner inuti. Uttryck sedan de egna äktaste känslorna precis på det sätt ni önskar, må det vara genom att skriva, teckna, fotografera, måla, dansa, skådespela, sjunga, spela eller något annat. De är alla konst. Era sanna, äkta känslor har rätt att komma fram – precis på det sätt som var och en själv vill!