VERK: Outi Sunila – Labyrint (Labyrinth)

Vad hör du?

2010 | längd 04:15

Konstnären beskriver sitt verk:

Två tamråttor rör sig i en grå och tråkig labyrint. De blir alerta då tystnaden bryts av ett kraftigt ringande ljud, som påminner om mobilens ringsignal. Ljudet avbryter råttornas rutin, och de börjar leta efter ljudkällan. Råttorna är inga människor, fastän de beter sig på liknande sätt.

Hurdana känslor väcker verket hos dig? För det dina tankar till vardagens brådska och att springa i ekorrhjulet, mängden impulser i vår omgivning, stadsplanering eller förhållandet mellan teknologin och naturen? Eller ser du på verket främst som en hänförande lek med keldjur?