Johanna Lecklin: Kieli on avain kaikkeen

VERK: Johanna Lecklin – Språket är nyckeln till allt (Kieli on avain kaikkeen)

Vems kultur?

2012 | längd 13:03

Om verket

Verket Språket är nyckeln till allt grundar sig på flera intervjuer som konstnären gjort med sverigefinländare i Sverige. Enligt ett manus som baserar sig på intervjuerna spelar de uppträdande en ung man som fötts i Sverige och har finsk bakgrund samt en kvinna i pensionsåldern som redan i ung ålder flyttat till Sverige. Personerna reflekterar över sin språk- och kulturidentitet och berättar om sin bakgrund. Verket är ett tvåkanaligt videoverk. 

Om konstnären

Johanna Lecklin gör verk med rörlig bild, engagerande konst samt foto som grundar sig på dokumentarism, narrativitet och performativitet. Hon arbetar med berättelser och utnyttjar ofta publikens deltagande i sina verk.