Anssi Kasitonni: Masa

VERK: Anssi Kasitonni – Masa

Vad hör du?

2009 | längd 10:49

Konstnären beskriver sitt verk:

En fängelseflykt, som kombinerar animation, kasperteater och skådespeleri. Parallella världar och skalor kolliderar då marsvinet Masa, som längtar efter frihet, och hans ägare förverkligar sina egna planer. Det tekniskt överraskande kreativa marsvinet förbereder invecklade sätt att fly på, vilka dock alltid stoppas av den ogenomträngliga muren, som är ägarens kärleksfulla omsorg. Filmen innehåller bland annat speciella elapparater, bodybuilding, Steve McQueen och monologer på marsvinsspråk.

Titta på Anssi Kasitonnis film Masa. Då du tittat en gång, fundera på vad filmen handlar om. Vad är dens budskap och hurdana känningar väcker den? Titta på filmen en gång till, och analysera hur ljuden i verket är förverkligade. Lyssna till vilka element ljudspåret består av. Hur är ljuden redigerade? Du kan även granska andra narrativa nivåer.

På vilket sätt är historien skriven? Hur är den filmad? Hurdana bildvinklar och -utsnitt används? Hur är bilden editerad? Det går inte att analysera alla narrativa nivåer samtidigt, därför lönar det sig att behandla en sak åt gången. Att analysera de olika komponenterna i en film är ett av de bästa sätten att lära sig göra film.

Sedan kan du börja planera din egen fiktiva film. Att göra animation är mycket långsamt, därför lönar det sig att förverkliga sitt eget verk huvudsakligen genom att skådespela.