Tommi Matikka: Vid något okänt – Rysare

Vi gör en rysare! Maskera er och iscensätt klassrummet så allt blir spännande. Filma videon i ett utrymme där känslan är spännande. Vad kan hända, som är spännande? Hurdan musik eller hurdana ljud ökar spänningen?

Tänd till slut lamporna och ta bort maskerna! Det som var spännande blir tryggt och bekant!

Titta på videon och diskutera upplevelsen.

Obs! Gör övningen på så sätt att stämningen inte blir skrämmande!

Nyckelord: atmosfär, rollspel, videoinspelning