Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen: Valituskuoro

Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen – Klagomålsdomino

Vems kultur?

För att kunna förverkliga klagomålsdominot behövs en hel del golvutrymme, för nu ska det göras ett människodomino. Precis som i det ursprungliga dominospelet har också detta domino två olika sidor, eller två olika klagomål. Dominot börjar då en av spelarna uttrycker sina två klagomål (t.ex. vid huvudet grannarna som väsnas, vid fötterna hemkomsttider) och lägger sig sedan på golvet. Om någon håller med om någotdera klagomålet, lägger hen sig ner vid personen på golvet som en dominobricka (i den ändan som klagomålet som hen håller med om finns). Sedan uttrycker den personen sina klagomål (t.ex. vid fötterna hemkomsttider, vid huvudet usla memer). Man får också motivera sina klagomål. I detta spel har man alltså möjlighet att klaga.

Tips 1: Spelet kan vara ett sätt att få igång klassens egna klagokör.

Tips 2: Man kan också utveckla andra versioner av dominospelet. I stället för klagomål kan man bygga människodominot till exempel med saker och drömmar gällande ens egen identitet.