Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen: Valituskuoro

Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen: Klagokör – Diskussionsväckare

Vems kultur?

Titta tillsammans på Helsingfors klagokörs uppträdande. Indela er sedan i grupper och titta på ett annat klagokörsframträdande. Kom på förhand överens om vilka körer de olika grupperna tittar på. Samlas på nytt och berätta om sångerna som ni lyssnat på. Diskutera följande:


I vilka länder och städer fanns klagokörerna som ni tittade på?

Hurdana ämnen klagade människorna över?

Vilka klagan var gemensamma för de olika länderna?

Vilka var däremot olika?

Vilka klagoämnen kändes bekanta?

Vilka klagoämnen kändes främmande?

Vad tror ni: Hurdana saker inverkar på vad människor klagar över?

Klagokör-projektet har spritt sig runt hela världen.

Varför har klagandet väckt entusiasm på så många ställen?