Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing

Teemu Keisteri: Finsk kille dansar – Diskussionsväckare

Hurdana känslor väckte verket hos dig? Skriv ner tre känslor på ett papper. Läraren samlar lapparna och skriver ner känslorna på tavlan. Upprepas samma känslor? Vilken är den vanligaste? Läraren kan ännu dela likartade, men olikt uttryckta känslor i huvudgrupper och ge dem ett gemensamt namn. Granska vilka känslor som är vanligast. Varför? Berättar de något om samhällets normer? I så fall vad?

Vilka andra tankar väckte verket?

Skulle känslorna och tankarna varit annorlunda om personen i verket varit en tjej? Hur i så fall?

På vilka sätt kan/får en man/pojke uttrycka sin sexualitet och erotiska läggning? Är uttryckandets normer annorlunda då det gäller kvinnor/flickor? Och om den uppträdande är av något annat kön? Finns det olika normer för människor i olika åldrar?

Skulle du själv kunna göra ett liknande verk och lägga ut den på YouTube? Varför skulle du eller skulle du inte?

Ta reda på vad drag-uppträdande betyder. Kan man se det här uppträdandet som drag? Motivera ditt svar.