Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing

Teemu Keisteri: Finsk kille dansar – Vi läser det upplevda

Titta på Teemu Keisteris verk Finsk kille dansar.

Vad händer i verket?

Var är verket filmad?

Hurdan musik innehåller verket? Vad talar man om på ljudspåret?

Hurdan är mannen i verket?

Hur ser han ut?

Hur skulle du beskriva dansen?

Vad tycker du att är finskt i verket?

Vad representerar inte finskhet i verket?

Vad utgörs verkets humor av?