Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing

Teemu Keisteri: Finsk kille dansar – Rollkostymen är självporträtt

I sina verk intar Teemu Keisteri olika roller i vilka han klär ut sig, förvandlar sig eller beter sig på olika sätt. Genom rollerna kan konstnären bygga upp en ny identitet, pröva sina gränser och uttrycka sig som han vill.

Ordna en dag i klassen eller skolan då ni har rollutbyte. Alla skriver en roll på en lapp och lapparna placeras i en påse. Var och en får i tur och ordning lyfta en roll åt sig själv och planera en passlig rollkostym. Om ni vill kan ni också hitta på en helt ny roll och kostym utan dragning.

Vilken roll valde du och varför?

Hurdana saker gör din rollfigur?

Vad är intressant med din rollkostym eller roll?

Har du något gemensamt med din roll? Hur skiljer ni er?

Uppträd i era rollkostymer först i klassen. Sedan kan ni pröva på att uppträda på annat håll i skolan eller i närområdet. Testa först rollfigurens interaktion med de andra figurerna i klassen och sedan möjligen med andra, utomstående människor. Hur beter sig och på vilket sätt handlar din rollfigur? Dokumentera era framföranden eller er performance med hjälp av bilder och video. Titta på framförandena, redigera ett videomontage och berätta om era erfarenheter av att uppträda.

Hur inverkar den yttre förändringen på dig och din omgivning?

Vad allt kan man göra i en rollkostym?

Uppstod det nya erfarenheter och observationer i och med rollen?

Hurdana känslor genererade erfarenheten?

PS. Fundera över roller i det riktiga livet och vardagen. Hur beter vi oss i olika situationer och grupper? Hurdana roller har vi för olika situationer? Eller är de roller? I vilken roll är jag mitt verkliga jag? Hur fungerar rollerna på internet och de sociala medierna?

Nyckelord: Performance, Rollspel