Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing

Teemu Keisteri: Finsk kille dansar – Finskhetsvideo

I sitt verk spelar Teemu Keisteri en finsk man som dansar.

Hurdana finska eller finlandssvenska stereotypier vet du?

Hurdana stereotypier hittar du i videon? Hur bryter verket mot stereotypi?

Vad berättar verket om finskhet?

Fundera över hur stereotypier formas.

Är de nyttiga eller ofördelaktiga?

Hur skulle det verka på tolkningen av verket om man skulle ändra på titeln?

Eller om en kvinna skulle dansa i verket?

Eller om dansaren skulle vara mörkhyad?

Gör olika experiment med videon Finsk kille dansar. Ni kan byta namn, musik, bearbeta bilden och dess färger, tillägga till exempel klipp från andra videor eller från eget material. Hur skulle man kunna göra videon seriös? Hur skulle man göra den skrämmande eller humoristisk?

ps. Hur kan man ändra på existerande stereotypier gällande olika nationer eller människogrupper?