Sasha Huber: Karakia - The Resetting Ceremony

Sasha Huber: Karakia – återställningsceremonin – Ställets historia

Vems kultur?

Karakia-verket berättar historien om ett visst ställe. Skriv om ett ställe som är viktigt för dig.

Välj ett ställe som är viktigt för dig, beskriv det och dess betydelse för dig. Du kan till exempel fundera över följande frågor:

Varför är stället viktigt för dig?

Var finns det?

Hur ser där ut, hur låter och doftar det?

Hur känns det att vara där?

Har stället ett namn?

Tillhör stället dig? Vem tillhör det?

Hurdan är ställets historia?

På vilket sätt syns historien i dag, eller är historiens spår gömda?

Stället kan finnas nära eller långt borta, i stadsmiljö, inomhus, hemma eller fast i skogen. Det kan finnas bara som ett minne eller vara ett redan försvunnet historiskt ställe.

Läs de färdiga historierna för varandra och fundera över hurdana saker som gör ett ställe betydelsefullt.

Tilläggsuppgift

Jämför Marja Helanders och Sasha Hubers verk som finns i läromedlet Vems kultur?

  • Vad berättar verken om ursprungsbefolkningars ställning i världen?
  • Vad tror ni: varför framhävs förhållandet till naturen i båda verken?

Lista andra verk som behandlar ursprungsbefolkningar och deras rättigheter (filmer, böcker, bildkonst). Hurdana saker berättar verken om? Vems synpunkt representerar verken?