Sasha Huber: Karakia - The Resetting Ceremony

Sasha Huber: Karakia – återställningsceremonin – Framstående personer och platser

Vems kultur?

Fundera i grupper över ställen (geografiska ställen eller t.ex. namn på byggningar och gator) som är uppkallade efter någon bemärkt person. Ställena kan finnas i er hemstad eller på annat håll i världen. Efter vilka är de uppkallade?

Gör en lista av namnen och fundera på hurdana likheter och skillnader det finns mellan personerna som platserna fått sitt namn efter (t.ex. Alexandria, Amerika, Colombia, Victoriafallen, Sankt Petersburg, Leningrad, Vasa, Alexandersgatan, Sibeliushuset).

Välj ett av ställena ni listat och bekanta er med namnets historia.

  • När har stället fått sitt namn?
  • Varför har man just den tiden velat ge stället ifrågavarande persons namn?
  • Har ställets namn ändrat?
  • Vad tror ni: varför har man bytt namn om man så gjort?

Ni kan också fundera på vilket ställe ni skulle vilja namnge på nytt. Vad skulle vara ett bättre, mera karakteristiskt och passande namn än det nuvarande? Det nya namnet behöver inte ges efter en bemärkt person. Ni kan i grupp fundera på olika namnalternativ och föreställa er att stället har ett nytt namn. Kom ihåg att motivera era förslag.