Sasha Huber: Karakia - The Resetting Ceremony

Sasha Huber: Karakia – återställningsceremonin – Diskussionsväckare

Vems kultur?

  • Hurdana tankar väckte verket?
  • Vad var speciellt intressant? Varför?
  • Fanns det något som var främmande?
  • Hurdana saker i verket var bekanta?

Karakia-videoverket är förutom ett konstverk också en politisk kommentar som aktivt strävar till att påverka den omgivande världen och dess attityder.

Diskutera tillsammans:

  • Kan man förändra världen med hjälp av konst?
  • Hur kan man förändra världen med hjälp av konst?
  • Spelar konstnärens egen bakgrund och identitet en roll vad gäller antirasistisk konst? Varför?
  • Vad tror ni: Varför är Sasha Huber själv med i verket och går vid sidan om Jeff Mahuika?