Salla Myllylä: Ön – Videoverk

Vems natur?

Konstnären Salla Myllylä har ofta filmat sina verk med en stillastående kamera. Ibland filmar hon så att det mellan kameran och vyn finns ett fönster eller en glasskiva på vilken hon till exempel målar ett landskap så att det på något sätt förenas med vyn bakom glaset.

Gör ett eget videoverk i vilket kameran står stilla. Motivet kan antingen vara rörligt (som i verket Ön) eller statiskt. Placera kameran framför ett fönster, eller placera en glas- eller plexiskiva som du kan måla på mellan kameran och motivet. Man kan också börja med att måla ett jämnt lager med vatten- eller akrylfärg över skivan, och då tar man fram motivet genom att skrapa eller med en svamp. Vilken vy är viktig för dig, vilken vill du framhäva eller blotta?