Salla Myllylä: Ön – Teckna en ö

Vems natur?

Fundera över hur verket är förverkligat. Teckna eller måla en vy som är viktigt för dig själv, och där det också syns detaljer. På vilket sätt syns naturen eller människans verksamhet och inverkan på detta ställe? Vem brukar gå dit? Var finns stället? Gör sedan en öformad schablon av ett annat papper och flytta den över bilden så att en del av den beskärs. Vad syns det nu på din ö? Hamnade någonting utanför beskärningen?

Du minns kanske att du som barn någon gång andades så att det immade på fönstret, och att du sedan med fingret ritade en cirkel. Gör nu samma sak och titta vad du ser i din cirkel och vad som hamnar utanför.