Salla Myllylä: Ön – Ljudspår

Vems natur?

Ett hurdant ljudspår skulle du göra till verket? Det kan man prova på genom att göra ett live-ljudspår medan man tittar på verket. På vilket sätt ändrar ljuden hur man upplever verket? Eller upplevelsen av platsen?