Pink Twins: Parametronomicon – Ljud och känsla

Blunda och lyssna på musik i olika stilar. Vad ser ni i tankarna? Berätta i tur och ordning hurdana tankar, bilder och stämningar olika ljud eller musiken skapar. Lyssna på musik till guidens videoverk. Finns det någon musik som passar till videorna? Framhäver musiken stämningen?

Nyckelord: atmosfär, ljudberättande