Pink Twins: Parametronomicon – Känslovideo

Välj en känsla och måla en bild av den på ett stort papper. Placera det stora pappret på golvet så att alla får utrymme att arbeta. Välj vilken känsla ni behandlar och teckna fritt på pappret de bilder som känslan väcker. Målningen eller teckningen behöver inte föreställa någonting. Samtidigt kan ni lyssna på musik som passar till stämningen.

Spela in de olika färdiga delarna på video så att den till stämningen passande musiken hörs i bakgrunden. Titta på videorna och fundera på ifall det finns likheter i målningarna eller teckningarna. Föreställer bilderna något? Hurdan stämning är det i bilderna? Varför tror du att den ifrågavarande känslan framkallade just sådana bilder? Pröva olik musik i samband med videon. Ändrar stämningen?

Nyckelord: atmosfär, känslor, videoinspelning