Pink Twins: Parametronomicon – Diskussionsväckare

Pink Twins Parametronomicon är ett abstrakt, eller icke-föreställande, verk. Icke-föreställande betyder att verket föreställer någon sak eller händelse som inte finns på riktigt eller som inte kan identifieras. Icke-föreställande konst föreställer ändå ofta något som man inte kan röra vid, som en känsla eller stämning. Fastän konstnären har en tanke om vad verket föreställer, kan tittaren själv bestämma vad den ser och hurdana känslor det väcker.

• Hurdan var stämningen i Pink Twins animation Parametronomicon?

• Hur kände du dig eller hurdana tankar väcktes då du tittade på verket?

• Tycker du att stämningen ändrades i något skede?

Nyckelord: atmosfär, diskussionsväckare, känslor